Prognose inwoners Groningen 2025

Toen ik het bericht hoorde dat de gemeente Groningen in 2025 bijna 230.000 inwoners zou tellen, prognose CBS, moest ik denken aan de annexatie van Hoogkerk door de gemeente Groningen. Op dit moment heeft Groningen 195.000 inwoners en een simpel reken sommetje leert dat het een toename is van bijna 35.000 inwoners in 13 jaar. De stad Groningen heeft wel vaker gemeend stukken grond over te moeten nemen van omliggende gemeenten om een, volgens de gemeente Groningen, volgebouwde stad te ontlasten. In 1912 werd Kostverloren overgenomen van de gemeente Hoogkerk door de gemeente Groningen. Tijdens de periode voorafgaande aan de annexatie van Hoogkerk en Noorddijk in 1969 werd deze gemeenten verteld dat het aantal inwoners van de gemeente Groningen in 1980 ongeveer 265.000 zou zijn. Bovendien viel in de Tweede Ruimtelijke Ordening te lezen dat Nederland in het jaar 2000 omstreeks 20 miljoen inwoners zou tellen. Uiteindelijk werden Hoogkerk en Noorddijk bij de gemeente Groningen gevoegd. Het argument dat het aantal inwoners tussen 1960 en 1966 zelfs afnam (zie grafiek), werd van tafel geschoven. Met gegevens van de wikipedia website over de gemeente Groningen is onderstaande grafiek gemaakt. De zwarte lijn is een trendlijn en deze geeft een ander inwoner aantal weer, in 2025, dan de prognose van het CBS. Of zou het CBS de annexatie van Haren en Ten Boer al hebben meegerekend?

prognose groei inwoners Groningen Toename inwoners gemeente Groningen