Kliefdiep

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, toen ik van Hoogkerk naar Groningen moest fietsen om mijn weg te vinden naar de middelbareschool en analistenschool en later RUG, ging je via het fietspad langs het Hoendiep naar de stad. Ook in de winter. En als zo vaak in die periode lag het gebied tussen de voormalige boerderij van Kamps en het gemaal in Hoogkerk onder water. Men noemt dit gebied Kliefdiep. Het voetbalveld op terrein Kliefdiep had ook vaak last van overvloedig water, waardoor er vele wedstrijden werden afgelast. Bij de annexatie, in 1969, zou dit gebied door de gemeente Groningen voor huizenbouw gereed gemaakt worden. Bovendien zou het Hoendiep in Hoogkerk verbreed worden.

Tegenwoordig ligt dit gebied niet meer onder water (af en toe een tunnel), maar gebouwd wordt er nog steeds niet. Het gebied Kliefdiep lijkt op het gebied van de Onlanden, hetgeen niet zo gek is, want Hoogkerk ligt in het stroomgebied van het Peizerdiep, Eelderdiep, Woldsloot en Drentse A. Sommigen zouden nog last kunnen hebben van het water, maar dat zou veroorzaakt kunnen worden door de reus uit Vierverlaten.

Mijn jeugd

Geboren 1961 in het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis te Groningen. Ik weet er niet veel meer van, behalve dan dat het drukkend warm was. Van 1961 tot en met 1964 heb ik gewoond aan de Westindischekade in Groningen. Toen nog met een uitzicht op de landerijen (richting Lewenborg en Beijum) en waar ik mijn eerste vriendinnetje Thea leerde kennen. Uitstapjes naar het Van Starkenborghkanaal, ik stel me voor in een knal geel regenjasje, of naar ergens een plas in een hippe trui met dito luier, kan ik me niet herinneren.

Op bezoek en op de pot bij opa en oma Feerwerd aan de Valgeweg, of op bezoek bij opa en oma Hoogkerk met neef en nicht. Stoere uitstapjes, met zonnebril, naar een niet bestaande plas, of met opa en oma Norg naar Ameland.

Poserend, samen met mijn broertje, voor de kever (Steinach en Marina di Ravenna), 49-17-JV (kom daar maar eens mee in Duitsland), met vlinderstrik en kniekousen. Hoe braaf wil je ons hebben. Om dan te verhuizen naar Hoogkerk om te worden getogen, Industriestraat 7.

 

Oprichting 1931 v.v. Hoogkerk

historie 1931 tot heden v.v. Hoogkerk

v.v. Hoogkerk

Op 21 augustus 1931 wordt in café “Steenhuis” aan de Zuiderweg in een algemene vergadering, op initiatief van de heren A. Schmidt, J. Smit en H. Zuidema, de voetbalvereniging Hoogkerk opgericht. Er wordt gestart met 24 leden en de contributie bedraagt 25 cent per week vanaf 17 jaar, voor 15- en 16-jarigen 25 cent per maand. Er wordt een stuk land gehuurd aan de Koningspoort van de heer Burema voor f 100,- per jaar tot 1 mei 1934. De eigenaar van het “clubcafé Steenhuis” wordt gevraagd een jaar huur voor zijn rekening te nemen, het “vloeit” vanzelf weer terug.

Meer is er hier terug te lezen en mocht er nog materiaal zijn over de v.v. Hoogkerk (foto’s, krantenknipsels etc.; liefst digitaal), graag; er ontbreekt nog het één en ander.