Familienaam Smilda; waar zijn de gegevens?

Wie is er op de hoogte van het familie-boek Smilda? Het is bij mij bekend dat Piet Smilda en Willy Russchen-Ketelaar het boek hebben samengesteld. Wordt dat nog bijgehouden? Wie weet waar alle papieren zijn gebleven? Misschien vraag ik te veel, maar ik zou graag het stamboom van de familie Smilda willen voortzetten.

Jan Egberts werd in Nijensleek, Vledder, geboren als tweede zoon van de welgestelde, eigenerfde landbouwer Egbert Jans. Zijn grootvader zou gedurende korte periode lid zijn geweest van de Municipaliteit, het nieuwe gemeentebestuur tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806). Jan Egberts vestigde zich als landbouwer in Zevenhuizen (Groningen) en huwde op 22 november 1801 te Midwolde met Jantje Hendriks (Wint). De middelste zoon, gedoopt op 5 december 1773, nam later de familienaam Smilda aan. Hij huwde op 22 november 1801 met Jantje Hendriks Wint. Van dit echtpaar stammen alle Smilda’s af. In 1996 droegen in heel Nederland slechts 269 levende personen de naam Smilda. Werkelijk een zeldzaam voorkomende naam.

#smilda

2 thoughts on “Familienaam Smilda; waar zijn de gegevens?

  1. Dag Tim,
    Je vraag: “Waar zijn de gegevens” heb ik gelezen. Hierover het volgende. Mijn grootvader Egbert Smilda (Utrecht) heeft voor de tweede wereldoorlog alles al uitgezocht en in een kaartsysteem verwerkt. Alle kopieën hiervan heb ik ooit gestuurd naar Hendrik Smilda in Tolbert. Hij zou een boek samenstellen maar kon dit door ziekte en later overlijden niet afmaken. Dit is gedaan door Piet Smilda en Willy Russchen-Ketelaar (Leens). Zij voeren de administratie over het geslacht Smilda en hebben alle bescheiden. Aanvullende gegevens van mijn kant, zoals geboorten, huwelijken en overlijden, heb ik braaf naar Willy gestuurd. Ooit had ik een eigen website met groepsfoto en overzicht. Helaas hield de provider er plotseling mee op en was alles uit de lucht. De beschrijving van Jan Egberts in Nijensleek is dan ook van mijn hand. Er schijnt nog ergens een handgeschreven geschiedenis te zweven uit rond 1800. Ik heb alles geprobeerd, tot in Enschede toe, maar heb het niet gevonden. De tekening van de stamboom in het boek heb ik ooit gemaakt in Utrecht. Toen werkte ik op de HBS voor meisjes. Daar stond een mooie tekentafel. Dat je de stamboom wilt voortzetten vind ik geweldig. Succes ermee. Een hartelijke groet van Evert Smilda te Aalten. (Zie op Google onder Evert Smilda en E.M. Smilda).

  2. Beste Evert,

    Dank voor de informatie. Ik zal proberen de gegevens boven water te krijgen. Ik ben intussen begonnen met de gegevens die vermeld staan in het familieboek te plaatsten in een digitale stamboom. Ik gebruik de website http://www.myheritage.nl en naam Smilda. Ik weet ook dat je ooit een eigen website had, want ik heb die groepsfoto “geleend” in een blog bericht (http://www.timsmilda.com/?p=553). Om een reden die ik niet ken zie ik wel het bericht, maar kan ik het bericht niet meer bewerken (ik plaats het bericht opnieuw). De interesse voor de stamboom stamt uit de tijd dat mijn opa en mijn vader beiden ooit de gegevens in hun bezit hebben gehad. Mijn opa (Tiddens Smilda) wilde het weggooien. Groet, Tim Smilda (familieboek nummer 7048)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *