Oprichting 1931 v.v. Hoogkerk

historie 1931 tot heden v.v. Hoogkerk

v.v. Hoogkerk

Op 21 augustus 1931 wordt in café “Steenhuis” aan de Zuiderweg in een algemene vergadering, op initiatief van de heren A. Schmidt, J. Smit en H. Zuidema, de voetbalvereniging Hoogkerk opgericht. Er wordt gestart met 24 leden en de contributie bedraagt 25 cent per week vanaf 17 jaar, voor 15- en 16-jarigen 25 cent per maand. Er wordt een stuk land gehuurd aan de Koningspoort van de heer Burema voor f 100,- per jaar tot 1 mei 1934. De eigenaar van het “clubcafé Steenhuis” wordt gevraagd een jaar huur voor zijn rekening te nemen, het “vloeit” vanzelf weer terug.

Meer is er hier terug te lezen en mocht er nog materiaal zijn over de v.v. Hoogkerk (foto’s, krantenknipsels etc.; liefst digitaal), graag; er ontbreekt nog het één en ander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *