Ik zoek Willy Russchen-Ketelaar en Piet Smilda

Voor zover ik weet is er in 1996 een familieboek verschenen, samengesteld door Piet Smilda en Willy Russchen-Ketelaar, maar daarna is er niets meer verschenen. Ik heb tot een jaar of 2 geleden contact gehad met Willy Russchen-Ketelaar. Zij schreef toen

Door Hendrik Smilda uit Tolbert is mij en oom Piet gevraagd om de Smilda gegevens over te nemen en t.z.t. een boek ervan te maken omdat hij ernstig ziek was. Oom Piet en ik hebben dat zo goed mogelijk gedaan en in 1995 is er een boek dus van de Smilda’s uitgekomen.

De oudere personen zijn via internet steeds beter op te sporen maar de huidige generatie is moeilijk op te sporen i.v.m privacy zijn gegevens moeilijk te krijgen. Ik ben op moment nog wel bezig met een nieuwe boek van de Smilda’s te maken met foto’s erbij.

Er is dus een nieuw boek? Maar zij schreef ook

Oom Piet is niet meer in staat om naar mensen te gaan (leeftijd en ziekte) en ikzelf ben ook vanwege ziekte veel aan huis en computer en internet aan huis gekluisterd.

Ik kan me voorstellen dat er het één en ander is voorgevallen (misschien wel ontvallen). De adressen die aan mij zijn gegeven: Willy Russchen-Ketelaar: Loohof 28, 9965 TR Leens en Piet Smilda: woont in Oosterwolde?

Wie weet meer?

Familienaam Smilda; waar zijn de gegevens?

Wie is er op de hoogte van het familie-boek Smilda? Het is bij mij bekend dat Piet Smilda en Willy Russchen-Ketelaar het boek hebben samengesteld. Wordt dat nog bijgehouden? Wie weet waar alle papieren zijn gebleven? Misschien vraag ik te veel, maar ik zou graag het stamboom van de familie Smilda willen voortzetten.

Jan Egberts werd in Nijensleek, Vledder, geboren als tweede zoon van de welgestelde, eigenerfde landbouwer Egbert Jans. Zijn grootvader zou gedurende korte periode lid zijn geweest van de Municipaliteit, het nieuwe gemeentebestuur tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806). Jan Egberts vestigde zich als landbouwer in Zevenhuizen (Groningen) en huwde op 22 november 1801 te Midwolde met Jantje Hendriks (Wint). De middelste zoon, gedoopt op 5 december 1773, nam later de familienaam Smilda aan. Hij huwde op 22 november 1801 met Jantje Hendriks Wint. Van dit echtpaar stammen alle Smilda’s af. In 1996 droegen in heel Nederland slechts 269 levende personen de naam Smilda. Werkelijk een zeldzaam voorkomende naam.

#smilda

Opa’s, pa, ma en oma

opa, opa, pa, ma en oma_1Mijn ouders zijn ergens getrouwd op een koude dag in december, 1960, te Feerwerd, in het plaatselijke caf, bij de molen. Er zijn nog foto’s van de bruiloftvan mijn ouders. Laatst vond ik de negatieven terug. Van die grote, 6×6 cm. Scannen. Op 1 van de foto’s zaten opa Norg (Hoogkerk, hoe je het noemen wilt) en op Feerwerd, naast mijn ouders. En verscholen, achter de bloemen, oma Norg (Hoogkerk, hoe je het noemen wilt). Oma Feerwerd is helaas niet te zien.