Het licht zien

Zo maar een wijk in een kleine stad. Zeg met 200000 geregistreerden, waarvan 50000 in het weekend naar huis gaan. De inwoners eindelijk met rust latend. En stel dat er in die wijk straatverlichting is dat niet meer functioneert. Zeg de belangrijkste straten, waar ook nog de stadsbus door heen snelt. En dat de kapotte straatverlichtingánu al bijna een week het geval is. Wat doe je dan? Een tweet sturen, maar dan wordt je pas serieus genomen na de 2de tweet “we gaan er mee aan de slag”. Je kan ook gebruik maken van de app Meldstad. Maar daar staan meldingen in over “Bestrating rond put; september, in behandeling”. Schiet niet op.

Eindelijk, na dus bijna een week, gisteren. Enexis, met een man of 6, waarvan er 1 een gat graaft en de rest telefoneert (hoe deden ze dat vroeger?). Gevaren driehoek met daar op vermeld “GAS” erbij gehaald, helmen op, nog dieper graven en om 9 uur ’s avonds ging het licht uit van de ingehuurde stratenmakers. En toen was het weer donker.

Gelukkig werd het vandaag weer licht. Vroeg in de ochtend werden door 2 verschillende instanties de borden opgehaald, stoeptegels gelegd (opnieuw?)áen het overtollige zand meegenomen. Toenáwerd het wachten. Wachten tot het weer donker werd buiten en dat je gaat hopen dat de straatverlichting aangaat. NOT. Het is nog steeds donker. Tweet gestuurd.

Prognose inwoners Groningen 2025

Toen ik het bericht hoorde dat de gemeente Groningen in 2025 bijna 230.000 inwoners zou tellen, prognose CBS, moest ik denken aan de annexatie van Hoogkerk door de gemeente Groningen. Op dit moment heeft Groningen 195.000 inwoners en een simpel reken sommetje leert dat het een toename is van bijna 35.000 inwoners in 13 jaar. De stad Groningen heeft wel vaker gemeend stukken grond over te moeten nemen van omliggende gemeenten om een, volgens de gemeente Groningen, volgebouwde stad te ontlasten. In 1912 werd Kostverloren overgenomen van de gemeente Hoogkerk door de gemeente Groningen. Tijdens de periode voorafgaande aan de annexatie van Hoogkerk en Noorddijk in 1969 werd deze gemeenten verteld dat het aantal inwoners van de gemeente Groningen in 1980 ongeveer 265.000 zou zijn. Bovendien viel in de Tweede Ruimtelijke Ordening te lezen dat Nederland in het jaar 2000 omstreeks 20 miljoen inwoners zou tellen. Uiteindelijk werden Hoogkerk en Noorddijk bij de gemeente Groningen gevoegd. Het argument dat het aantal inwoners tussen 1960 en 1966 zelfs afnam (zie grafiek), werd van tafel geschoven. Met gegevens van de wikipedia website over de gemeente Groningen is onderstaande grafiek gemaakt. De zwarte lijn is een trendlijn en deze geeft een ander inwoner aantal weer, in 2025, dan de prognose van het CBS. Of zou het CBS de annexatie van Haren en Ten Boer al hebben meegerekend?

prognose groei inwoners Groningen Toename inwoners gemeente Groningen

Groningen (1945-1970); De naoorlogse ruimtelijke ontwikkelingen – een cultuurhistorisch perspectief

Oosterhoogebrug en Hoogkerk waren plattelandsgemeenten die tussen 1945 en 1969 (annexatie door de stad Groningen), een geheel eigen ruimtelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hoogkerk Zuid en Oosterhoogebrug kwamen tot stand als onderdeel van een omvangrijk en provinciaal initiatief, het ‘1000-woningen’ plan. Dit was een initiatief van de Nationale Woningraad op voorspraak van een groot aantal kleine gemeenten in de provincie Groningen en had tot doel om de woningbouwproductie van diverse kleine plattelandsgemeenten in ╚╚n bouwstroom uit te kunnen laten uitvoeren door kleine lokale aannemers. Een randvoorwaarde was dat het ontwerp door middel van traditionele bouwtechnieken uit te voeren zou zijn. De ontwikkelingskosten voor de standaardontwerpen – afgeleid van zogenaamde ‘normaalwoningtypen’ – van o.a. architectenbureau Kuiler & Drewis en architectenbureau Olsmeijer werden gedeeld door alle deelnemende gemeenten. Hierdoor werd tegelijkertijd het lokale bouwbedrijf gesteund ╚n een enorme kostenbesparing mogelijk gemaakt. De woningen die volgens de voorwaarden van het 1000-woningen plan werden gerealiseerd, hebben als fysiek product geen uitzonderlijke kwaliteit of bijzonder innovatieve waarde, het is meer het idee waarin de waarde zich concentreert.